QA Technic Deney Lab »Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

İnsanın termal algısı vücudunun bir bütün olarak ortam ile sağladığı ısıl denge ile ilgilidir. Bu ısıl denge fiziksel aktivite ve giysi özelikleri gibi fiziksel etken kaynaklı olduğu gibi aynı zamanda hava sıcaklığı, nemi ve hava hareket hızı gibi çevresel etkenlere bağlıdır. Bu faktörler ölçüldüğünde ya da tahmin edildiğinde, vücut bütünlüğündeki termal algı PMV (Predicted Mean Vote) indeksi hesaplanarak belirlenebilir.

PMV (Predicted Mean Vote) indeksi ölçümü yapılan ortamda çalışan insanlar için termal konfor hissinin puanlanması hissine dayanır. Bu puanlar +3 ile -3 arasında olup çok sıcak ve çok soğuk arası değerleri temsil eder.

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) indeksi belirli bir ortamda bulunan kişilerin bulundukları ortamda çalışmalarının çok sıcak ya da çok soğuk gibi değerlendirme yüzdelerinden yararlanarak belirlenen rahatsızlığı belirtir. PPD indeksi PMV indeksinden elde edilebilir.

ISI BASKISI (WBGT) Wet-Bulb-Globe Temperature: İş yerinde ısı baskısı denilince; o iş yerinin atmosferinin sıcaklığı, nemi, hava hızı ve radyan ısısı akla gelmektedir. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yetersiz ise, sıkıntı hissedilir ve rahatsızlık duyulmaya başlanır, buna bağlı olarak insanın çalışma kapasitesi ve iş verimi düşer. Yüksek sıcaklık problemi yaşanan iş yerlerinde; çalışanlarda yorgunluk ve uyku hali meydan gelir. Vücut sıcaklığının 41 ˚C' e doğru artması sonucu ısı çarpması, tansiyon düşüklüğü gibi çalışma verimliliği ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek problemler meydana gelir.

Radyan sıcaklık / küre sıcaklığı (Tg): Isıl radyasyon (yayınım), ısıyı maksimum toplayabilecek boş bir küre ve ortasında konumlandırılmış bir sıcaklık sensöründen oluşan küre (globe) probu ile ölçülür. Küre sıcaklığını (Tg), ortam havasının sıcaklığı, hava akış hızı ve ısıl radyasyon belirler.

Kuru Termometre (Hava) Sıcaklığı (Ta): Ortam havasının sıcaklık değeridir.

Va: Bağıl hava akım hızı (m/s)

Rh: Bağıl nem (%)

Clo: Giysi yalıtımı

Met: Metabolik oran

PMV

Anlam

Yorum

+3

Aşırı Sıcak

Bunaltıcı ve tolere edilemez.

+2

Sıcak

Çok sıcak.

+1

Hafif Sıcak

Tolere edilebilir, sıcak.

0

Nötr

Konforlu

-1

Hafif Serin

Tolere edilebilir, serin.

-2

Serin

Çok serin.

-3

Soğuk

Tolere edilemez, soğuk.