QA Technic Deney Lab »Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi

Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi

Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi—Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi

Titreşim; mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle; potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayıdır. Çalışma ortamında titreşim, kişinin çalışma verimini, sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Endüstride iki tip titreşimden bahsedilir. Birincisi el- kol titreşimi, ikincisi tüm vücut titreşimidir.

Titreşimin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
El-kol titreşimi; mevcut titreşimin el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanların sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan titreşim şeklidir. El-kol titreşimine en sık inşaat, ormancılık ve maden sektörün de maruz kalınmaktadır.

Titreşimin üç farklı bileşeni mevcuttur. Bunlar; maruziyet yüzeyi, titreşimin frekansı ve titreşime maruz kalma süresidir. Belirtilen bu etkenlere göre kişinin titreşim maruziyeti de değişiklik göstermektedir.

Titreşim, zihinsel ve bedensel yorgunluğa yol açar. Sinir sistemi, sindirim ve dolaşım sistemi üzerinde oluşturduğu negatif etkiler yüzünden iş veriminde düşüşlerin yaşanmasına neden olur. Titreşim nedeniyle oluşan meslek hastalıkları da söz konusudur. Uzun süre el-kol titreşimine maruziyet sonucunda oluşan meslek hastalıklarından en bilineni 'beyaz parmak' hastalığıdır. Beyaz parmak hastalığı ağırlıklı olarak madencilik, ormancılık, inşaat v.b. iş kollarında, özellikle titreşimli/elektrikli el aletleri ile çalışırken oluşan titreşim sonucu meydana gelir. Elde hissizlik ve fonksiyon kaybı yapan hastalık, kangrene kadar ilerleyebilmektedir

*Bütün vücut titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2
* El-kol titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.