QA Technic Deney Lab »Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti

Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti

Gürültü; insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iş performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini azaltarak veya yok ederek niteliğini değiştiren, gelişi güzel bir spektruma sahip istenmeyen seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisidir.

Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Gürültü herkesi etkileyen bir sorundur. Yüksek gürültü seviyesi olan ortamlarda, uzun süre bulunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olduğu birçok araştırmacı tarafından saptanmıştır. Daha düşük seviyeler ya da kısa süreli etkilenmelerde, işitme duyusuna yönelik belirgin bir zararın saptanması çok kolay olmasa da, gürültünün insan sağlığı davranış biçimi ve mutluluğu üzerindeki olumsuz etkileri belirlenebilmektedir.


GÜRÜLTÜ DERECESİ

ETKİLENME ARALIĞI

dB(A)

SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ1. Derece Gürültüler

30-65

Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve konsantrasyon bozukluğu.2. Derece Gürültüler

65-90

Solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler.3. Derece Gürültüler

90-120

Fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları4. Derece Gürültüler

120-140

İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması5. Derece Gürültüler

>140

Ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması
Gürültünün Fiziksel Etkileri:

Gürültünün işitme duyusu üzerinde oluşturduğu fiziksel etkiler geçici ve kalıcı olarak ikiye ayrılabilir. Geçici etkilerin en önemlisi (GSKEK) olarak bilinen geçici eşik değer kayması ve duyma yorulmasıdır.

Gürültünün Psikolojik Etkileri:

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki psikolojik etkilerinin başında; sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama gelir. Ani olarak yükselen gürültü düzeyi insanlara korku oluşturabilir.

Gürültünün Performans Üzerine Etkileri:

Gürültünün iş verimini azaltması ve işitilen seslerin anlaşılamaması gibi etkilerdir. Konuşmanın algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi türünden fonksiyon azalması arka plan gürültüsü ile ilgilidir. Gürültünün iş verimini azaltması ile ilgili yapılan çalışmalar dikkat gerektiren ve karmaşık işleri yapan çalışanların gürültüsüz ortamı, basit işleri yapan çalışanların ise biraz gürültülü ortamı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca yüksek gürültü düzeyinin çeşitli iş kazalarına sebebiyet verdiği düşünülmektedir.

Gürültü:

Gürültüyü oluşturan ses; noktasal, çizgisel ve düzlemsel kaynaktan oluşmaktadır. Tesisteki gürültü kaynakları nokta kaynak sınıfına girmektedir. Nokta kaynakta meydana gelen ses enerjisi bütün yönlere eşit olarak dağılır. Kaynaktan uzaklaştıkça ses enerjisinin etkisi azalır. Aşağıdaki şekillerde gürültünün, dağılımını azaltıcı tedbirler ile orantılı dağılımı görülmektedir.Şekil 1: Gürültü kaynağından direk olarak etkilenen operasyon bölgesi (Gürültü dağılımını hiçbir önlem alınmamış)


Şekil 2: Gürültü kaynağından direkt olarak etkilenen operasyon bölgesi (Gürültü dağılımını azaltıcı tedbir alınmışŞekil 3: Gürültü kaynağından etkilen operasyon bölgesi (Gürültü kaynağı ile operasyon bölgesi bir duvar ile ayrılmış)

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK